Muc photocopy, cung cap muc photocopy

Muc photocopy, cung cap muc photocopy

Muc photocopy, cung cap muc photocopy

Nhà cung cấp
Giỏ hàng
Giỏ hàng
Giỏ hàng có 0 sp
Lượt truy cập
Số truy cập : 28430
Sơ đồ đường đi
So do duong di
XIUDUN  2300
- Máy đếm tiền Polymer chuyên dùng, có hút bụi.
- Tự động nhận biết mệnh giá tiền polymer.
- Phát hiện tiền giả cotton & polymer mới nhất các loại.
- Đếm ấn định số
346,000 VND
 
Máy photocop Sharp AR-5726
- Copy, In Laser, Scan màu
- Khổ giấy A3 - A5
- Tốc độ sao chụp 26 bản/phút
- Tự động in laser 2 mặt
- Khay giấy: 500 tờ x 2 khay, khay tay 100 tờ
- Bộ nhớ 32MB
- Công suất 20.000 bản/thán
37,000,000 VND
 
Máy photocop Sharp MX-310N
- Copy, In Laser, Scan màu
- Khổ giấy A3 - A5
- Tốc độ sao chụp 31 bản/phút
- Tự động in laser 2 mặt
- Kết nối mạng với máy tính
- Khay giấy:500 tờ x 2 khay, khay tay 100 tờ
- Bộ nh&
68,670,000 VND
 
Máy photocop Sharp AR-5623N
- Copy, In Laser, Scan màu
- Khổ giấy A3 - A5
- Tốc độ sao chụp 23 bản/phút
- Tự động in laser 2 mặt
- Kết nối mạng với máy tính
- Khay giấy: 250 tờ x 2 khay, khay tay 100 tờ
- Bộ nh
28,770,000 VND
 
Máy photocop Sharp AR-5618N
- Copy, In Laser, Scan màu
- Khổ giấy A3 - A5
- Tốc độ sao chụp 18 bản/phút
- Tự động in laser 2 mặt
- Kết nối mạng với máy tính
- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay, khay tay 100 tờ
- Bộ nh
25,800,000 VND
 
Máy photocopy Sharp MX-M502N
- Copy, In Laser, Scan màu
- Khổ giấy A3 - A5
- Tốc độ sao chụp 50 bản/phút
- Tự động in laser 2 mặt
- Kết nối mạng với máy tính
- Khay giấy: 500 tờ x 2 khay, khay tay 100 tờ
- Công suN
117,201,000 VND
 
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1

(84-8) 2213 4688

Quảng cáo